Rapporter for udskrift

Terrestriske naturtyper 2004 - 2015

Rapporten kan downloades her. Bemærk, at filen er på 38 MB, og pdf-rapporten fylder mere end 1.000 sider.

Rapport fra 2014

Fuldstændig rapport består af alle delene herunder. Da sideantal er stort, er rapporten delt

Disse er senest opdateret 2. december 2015