Overvågningsdata

I første programperiode blev der udlagt 17 overvågningsstationer for avneknippemose (7210). Heraf var 8 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 9 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 6 nye overvågningsstationer for avneknippemose , så det samlede stationsnet består af 23 avneknippemose-stationer (Figur 7210.60). Alle 23 stationer er overvåget én gang, og de 17 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget avneknippemose på 5 overvågningsstationer, der primært er udlagt for rigkær (7230).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret avneknippemose på 28 overvågningsstationer (Figur 7210.61), heraf ligger 18 inden for - og 10 uden for habitatområderne (Figur 7210.62).

Tabel 7210.5a. Oversigt over overvågningsstationer for avneknippemose i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som avneknippemose, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.