Overvågningsdata

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for enårig strandengsvegetation.

I anden programperiode er udlagt 154 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330), så det samlede stationsnet for de 3 naturtyper består af 250 strandengsstationer.  Heraf er der overvåget enårig strandengsvegetation på 14 overvågningsstationer (Figur 1310.60) én gang i perioden 2011-2014.

Siden 2004 er der overvåget enårig strandengsvegetation på 12 overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper, typisk strandengsstationer i første programperiode.

Sammenlagt er der registreret enårig strandengsvegetation på 26 overvågningsstationer (Figur 1310.61) i perioden 2004-2014, heraf ligger 24 inden for - og 2 uden for habitatområderne (Figur 1310.62).

Tabel 1310.5a. Oversigt over overvågningsstationer for enårig strandengsvegetation i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2014. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som enårig strandengsvegetation, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Overvågningsstationer
Enårig
strandengsvegetation

Første programperiode
2004-2010

Anden programperiode
2011-2015

Hele programmet
2004-2014

Stationens naturtype

Frekvens

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Enårig
strandeng

Hvert år

 

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

 

 

 

14

0

14

 

 

 

Samlet

 

 

 

14

0

14

14

0

14

Andre typer

Hvert år

2

0

2

 

 

 

 

Hvert 6. år

8

2

10

1

0

1

 

 

 

Samlet

10

2

12

1

0

1

10

2

12

Samlet

10

2

2

15

0

15

24

2

26