Overvågningsdata

I første programperiode blev ikke udlagt overvågningsstationer for enebærkrat (5130).

I anden programperiode er udlagt 20 overvågningsstationer for enebærkrat (Figur 5130.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget enebærkrat på 35 overvågningsstationer, der primært er udlagt for tør hede (4030) og surt overdrev (6230).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret enebærkrat på 55 overvågningsstationer (Figur 5130.61), heraf ligger 39 inden for – og 16 uden for habitatområderne (Figur 5130.62).

Tabel 5130.5a. Oversigt over overvågningsstationer for enebærkrat i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som enebærkrat, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.