DCE rapporter

Oversigt over DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af de terrestriske habitatnaturtyper siden NOVANA-programmets start i 2004.

 

Indikatorer for terrestriske naturtyper inden - og udenfor habitatområderne, 2013

Terrestriske habitatnaturtyper 2004-2010

Terrestriske Naturtyper 2006

 

Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper

Terrestriske naturtyper 2008

Terrestriske Naturtyper 2005

 

Terrestriske naturtyper 2011 - udvikling og areal

Terrestriske naturtyper 2007

Terrestriske naturtyper 2004

Oversigt over DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af habitatarter samt ynglefugle og trækfugle siden NOVANA-programmets start i 2004.

Fugle 2012-2013

Overvågning af
arter 2004-2011

Arter og fugle 2007

Arter 2015

Arter 2014

Arter 2012-2013

Arter og fugle 2009

Arter og fugle 2006

Fugle 2015

Fugle 2014

Fugle 2004-2011

Arter og fugle 2008

Arter og fugle 2004-2005