Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Regional opdeling af data

For naturtyper, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt stort, er der foretages en opdeling af data i fire regioner: Nordjylland, Vestjylland, Østjylland og Fyn, samt Sjælland og øer.

Den nordjyske region er sammenfaldende med NST-enheden Himmerland og opdelingen mellem den vest- og østjyske region er sammenfaldende med grænsen mellem de to biogeografiske regioner. Fyn hører til den østjyske region og Bornholm hører sammen med den sjællandske region.

I opdelingen er tilstræbt en nogenlunde lige fordeling af stationer i det nye stationsnet og af det § 3-beskyttede naturareal.

Figur K. Kort over de fire regioner data er opdelt i for de naturtyper, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt stort.

Den nordjyske region rummer 28 % af § 3-arealet og 644 stationer i det nye stationsnet.

Den vestjyske region rummer 31 % af § 3-arealet og 642 stationer i det nye stationsnet.

Den østjyske region rummer 23 % af § 3-arealet og 593 stationer i det nye stationsnet.

Den sjællandske region rummer 17 % af § 3-arealet og 412 stationer i det nye stationsnet.