Stilkegekrat (9190)

 

9190

Stilkege-skov og krat på mager sur bund

De danske beskrivelser af naturtypen 

9190

Old acidophilous oak woods with Quercus roburon sandy plains

EU's beskrivelser af naturtypen

Om stilkegekrat

Stilkegekrat er egeskove på mager, sur bund, hvor stilkeg dominerer. Typen findes i hele landet, men den er mest udpræget i de vestlige egne. Træsammensætningen kan være artsrig, og der er ofte et rigt bunddække af bregner og andre nøjsomhedsplanter.

Skovenes tilstand og udvikling rapporteres her på siden i 2018.

Naturtypens beskrivelser