Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev der udlagt 2 overvågningsstationer for indlandssalteng (1340). Heraf var en intensiv station, der blev overvåget årligt, og en ekstensiv station, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er der udlagt 4 nye overvågningsstationer med indlandssalteng, så det samlede stationsnet nu består af 6 stationer (Figur 1340.60). Alle 4 stationer er overvåget én gang, og de 2 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Der er ikke overvåget vegetation af indlandssalteng på overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper.

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret indlandssalteng på 6 overvågningsstationer (Figur 1340.61), heraf ligger 4 inden for - og 2 uden for habitatområderne (Figur 1340.62).

Tabel 1340.5a. Oversigt over overvågningsstationer for indlandssalteng i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som indlandssalteng, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.