Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for kystklint eller -klippe (1230).

I anden programperiode er der udlagt 38 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: Strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og kystklint eller –klippe (1230). Heraf er overvåget kystklint eller -klippe på 8 overvågningsstationer (Figur 1230.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er vegetation på kystklint eller -klippe overvåget på 7 stationer med andre naturtyper, eksempelvis kalksandsoverdrev (6120) og kalkoverdrev (6210).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret kystklint eller -klippe på 16 overvågningsstationer (Figur 1230.61), heraf ligger 6 inden for - og 10 uden for habitatområderne (Figur 1230.62).

Tabel 1230.5a. Oversigt over overvågningsstationer for kystklint eller -klippe i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som kystklint eller -klippe, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.