Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for strandvold med flerårige planter (1220).

I anden programperiode er der udlagt 38 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: Strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og kystklint eller –klippe (1230). Heraf er overvåget strandvold med flerårige planter på 32 overvågningsstationer (Figur 1220.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der vegetation på strandvold med flerårige planter overvåget på 27 stationer, der er udlagt for andre naturtyper, eksempelvis strandeng (1330) og grå/grøn klit.

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret strandvold med flerårige planter på 59 overvågningsstationer (Figur 1220.61), heraf ligger 46 inden for - og 13 uden for habitatområderne (Figur 1220.62).

Tabel 1220.5a. Oversigt over overvågningsstationer for strandvold med flerårige planter i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som strandvold med flerårige planter, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.