Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev ikke udlagt overvågningsstationer for vadegræssamfund.

I anden programperiode er udlagt 154 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: vadegræssamfund (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330), så det samlede stationsnet for de 3 naturtyper består af 250 strandengsstationer. Heraf er overvåget vadegræssamfund på 6 overvågningsstationer (Figur 1320.60) én gang i perioden 2011-2014.

Siden 2004 er der overvåget vadegræssamfund på tre overvågningsstationer, der er udlagt som strandengsstationer i første programperiode.

Sammenlagt er der registreret vadegræssamfund på 9 overvågningsstationer (Figur 1320.61) i perioden 2004-2014, der alle ligger inden for habitatområderne (Figur 1320.62).

Tabel 1320.5a. Oversigt over overvågningsstationer for vadegræssamfund i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2014. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som vadegræssamfund, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Overvågningsstationer
Vadegræssamfund

Første programperiode
2004-2010

Anden programperiode
2011-2015

Hele programmet
2004-2015

Stationens naturtype

Frekvens

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Vadegræs-
samfund

Hvert år

 

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

 

 

 

6

0

6

 

 

 

Samlet

 

 

 

6

0

6

6

0

6

Andre typer

Hvert år

0

0

0

 

 

 

 

Hvert 6. år

3

0

3

1

0

1

 

 

 

Samlet

3

0

3

1

0

1

3

0

3

Samlet

3

0

3

7

0

7

9

0

9