Stationer

Stationer udlagt for surt overdrev

Figur 6230.60. Kort over de 245 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen  surt overdrev i perioden 2010-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med surt overdrev

Figur 6230.61. Kort over de 421 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen surt overdrev i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 6230.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen surt overdrev i forhold til habitatområderne. Af de 421 overvågningsstationer ligger 215, svarende til 51 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 34 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).