Overvågningsdata

I første programperiode blev der udlagt 16 overvågningsstationer for tørvelavning (7150). Heraf var 7 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 9 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 6 nye overvågningsstationer for tørvelavning, så det samlede stationsnet består af 22 tørvelavningsstationer (Figur 7150.60). Alle 22 stationer er overvåget én gang, og de 16 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget tørvelavning på 13 overvågningsstationer, der primært er udlagt for våd hede (4010).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret tørvelavning på 35 overvågningsstationer (Figur 7150.61), heraf ligger 17 inden for - og 18 uden for habitatområderne (Figur 7150.62).

Tabel 7150.5a. Oversigt over overvågningsstationer for tørvelavning i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som tørvelavning, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.