Rapporter for naturtyper

Herunder er en oversigt over DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af de terrestriske habitatnaturtyper siden NOVANA-programmets start i 2004.

Vandløb 2016
  Søer 2016

Terrestriske naturtyper 2004-2015

Rettelsesblad for rapporten ovenfor kan hentes her.

Terrestriske naturtyper 2014

Dokumentation af netrapporteringen af terrestriske naturtyper 2014:

 

Indikatorer for terrestriske naturtyper inden - og udenfor habitatområderne, 2013

Terrestriske habitatnaturtyper 2004-2010

Terrestriske Naturtyper 2006

 

Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper

Terrestriske naturtyper 2008

Terrestriske Naturtyper 2005

 

Terrestriske naturtyper 2011 - udvikling og areal

Terrestriske naturtyper 2007

Terrestriske naturtyper 2004