Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grågås, medio september

Baggrund

Optællingen af grågås er en international, landsdækkende tælling, som har været gennemført i Europa og Nordafrika i den midterste weekend i september siden midten af 1980’erne. Nationalt sigter tællingen mod at overvåge grågås i de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget.

Undersøgelsesområde

Grågæs optælles på de traditionelle rastepladser over hele landet. Arten dækkes gennem landbaserede tællinger.