Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lysbuget knortegås, oktober

Baggrund

Optællingen af lysbugede knortegæs i oktober udføres samtidigt med svømmeandetællingen (se nedenfor) og omfatter en delmængde af svømmeandelokaliteterne. Tællingen sigter mod at overvåge de fuglebeskyttelsesområder, hvor underarten forekommer i størst antal om efteråret – det er især lokaliteter i Vadehavet og Nordøstjylland, hvor antallene er lavere ved midvintertællingen, og lysbuget knortegås stort set er fraværende om foråret. Tællingen udføres samtidigt med en koordineret optælling i England, og tællingerne derfra benyttes sammen med de danske til at estimere den årlige bestandsstørrelse. Endvidere dækkes lysbuget knortegås ved denne tælling specielt med blik på at vurdere ynglesucces.

Undersøgelsesområde

Lysbuget knortegås dækkes i en række områder i Jylland og på Fyn.