Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for revling-indlandsklit (2320).

I anden programperiode er der udlagt 82 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: Visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320) og græs-indlandsklit (2330). Heraf er overvåget revling-indlandsklit på 77 overvågningsstationer (Figur 2320.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.

Siden 2004 er der overvåget revling-indlandsklitvegetation på 9 overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper, eksempelvis våd hede (4010) og tør hede (4030).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret revling-indlandsklit på 87 overvågningsstationer (Figur 2320.61), heraf ligger 48 inden for - og 39 uden for habitatområderne (Figur 2320.62).

Tabel 2320.5a. Oversigt over overvågningsstationer for revling-indlandsklit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som revling-indlandsklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.