Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 720 prøvefelter med revling-indlandsklit i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 2320.5b). I jordprøverne er foretaget 140 målinger af pH. I planteprøverne er foretaget 132 målinger af kvælstofindholdet i løvet.

Tabel 2320.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation, jordbund, vand og planter i prøvefelter på/i revling-indlandsklit i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 720 prøvefelter med revling-indlandsklit, ingen er gentagne målinger i perioden 2004-2015 (Tabel 2320.5c). Der er målt pH i jorden i 140 prøvefelter, hvoraf ingen er gentagne målinger i det samme prøvefelt. Kvælstofindholdet i løvet er sammenlagt målt i 132 prøvefelter, hvoraf ingen er gentagne målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 2320.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen revling-indlandsklit, er der registreret vegetation samt pH og kvælstofindholdet i løvet.