Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for revling-indlandsklit

Figur 2320.60. Kort over de 77 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen revling-indlandsklit i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med revling-indlandsklit

Figur 2320.61. Kort over de 87 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen revling-indlandsklit i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 2320.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen revling-indlandsklit i forhold til habitatområderne. Af de 87 overvågningsstationer ligger 48, svarende til 55 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 58 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).