Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 8.205 prøvefelter med tør hede i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 4030.5b). I jordprøverne er foretaget 1.899 målinger af pH og 1.062 målinger af C/N-forholdet i jorden. I planteprøverne er foretaget 1.221 målinger af kvælstofindholdet i løvet.

Tabel 4030. Oversigt over antal registreringer af vegetation, jordbund, vand og planter i prøvefelter på/i tør hede i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 4.161 prøvefelter med tør hede, heraf er 1.422 registreret mindst to gange i perioden 2004-2015 (Tabel 4030.5c). Der er målt pH i jorden i 1.264 prøvefelter, heraf 368 gentagne målinger i det samme prøvefelt. C/N forholdet i jordbunden er sammenlagt målt i 898 prøvefelter, heraf 152 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Kvælstofindholdet i løvet er sammenlagt målt i 738 prøvefelter, heraf 277 gentagne målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 4030.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen tør hede, er vegetation samt pH, C/N-forholdet i jorden og kvælstofindholdet i løvet registreret mellem en og ni gange.