Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for tør hede

Figur 4030.60. Kort over de 174 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen tør hede i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med tør hede

Figur 4030.61. Kort over de 278 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen tør hede i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 4030.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen tør hede i forhold til habitatområderne. Af de 278 overvågningsstationer ligger 153, svarende til 55 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 48 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).