Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode blev der udlagt 41 overvågningsstationer for våd hede (4010). Heraf var 10 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 31 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 36 nye overvågningsstationer for våd hede, så det samlede stationsnet består af 77 stationer (Figur 4010.60). Alle 77 stationer er overvåget én gang, og de 41 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget våd hede på 67 overvågningsstationer, der primært er udlagt for tør hede (4030), tørvelavning (7150), tidvis våd eng (6410), aktiv højmose (7110) og hængesæk (7140).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret våd hede på 144 overvågningsstationer (Figur 4010.61), heraf ligger 77 inden for - og 67 uden for habitatområderne (Figur 4010.62).

Tabel 4010.5a. Oversigt over overvågningsstationer for våd hede i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som våd hede, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.