Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev der udlagt 6 intensive overvågningsstationer for enebærklit (2250), der blev overvåget årligt i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 14 nye overvågningsstationer, så det samlede stationsnet med enebærklit består af 20 stationer (Figur 2250.60). Alle 20 stationer er overvåget én gang, og de 6 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015. 

Siden 2004 er der overvåget enebærklit vegetation på 24 overvågningsstationer, der primært er udlagt for grå/grøn klit (2130) og klithede (2140).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret enebærklit på 44 overvågningsstationer (Figur2250.61), heraf ligger 33 inden for - og 11 uden for habitatområderne (Figur 2250.62).

Tabel 2250.5a. Oversigt over overvågningsstationer for enebærklit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som enebærklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.