Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev ikke udlagt overvågningsstationer for forklit.

I anden programperiode er udlagt 110 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: forklit (2110), hvid klit (2120) og grå/grøn klit (2130), så det samlede stationsnet for de 3 naturtyper består af 188 stationer. Heraf er overvåget forklit på 29 overvågningsstationer (Figur 2110.60) én gang i perioden 2011-2014.

Siden 2004 er der overvåget forklit på 5 overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper. Det drejer sig om stationer for grå/grøn klit fra første programperiode og kystklittyper fra anden programperiode.

Sammenlagt er der registreret forklit på 34 overvågningsstationer (Figur 2110.61) i perioden 2004-2014, heraf ligger 29 inden for - og 5 uden for habitatområderne (Figur 2110.62).

Tabel 2110.5a. Oversigt over overvågningsstationer for forklit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2014. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som forklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Overvågningsstationer
Forklit

Første programperiode
2004-2010

Anden programperiode
2011-2015

Hele programmet
2004-2015

Stationens naturtype

Frekvens

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Forklit

Hvert år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

 

 

 

25

4

29

 

 

 

Samlet

 

 

 

25

4

29

25

4

29

Andre typer

Hvert år

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

1

1

2

3

1

4

 

 

 

Samlet

1

1

2

3

1

4

4

1

5

Samlet

1

1

2

28

5

33

29

5

34