Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev udlagt 78 overvågningsstationer for grå/grøn klit. Heraf var 16 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 62 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 110 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: hvid klit (2110), hvid klit (2120) og grå/grøn klit (2130), så det samlede stationsnet for de 3 naturtyper består af 188 stationer. Heraf er overvåget grå/grøn klit på 176 overvågningsstationer (Figur 2130.60). Alle 176 stationer er overvåget én gang og de 78 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2014.

Siden 2004 er der overvåget grå/grøn klit på 79 overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper, typisk stationer for klithede (2140), enebærklit (2250) og klitlavning (2190) fra første programperiode.

Sammenlagt er der registreret grå/grøn klit på 255 overvågningsstationer (Figur 2130.61) i perioden 2004-2014, heraf ligger 170 inden for og 85 uden for habitatområderne (Figur 2130.62).

Tabel 2130.5a. Oversigt over overvågningsstationer for grå/grøn klit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2014. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som grå/grøn klit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Overvågningsstationer
Grå/grøn klit

Første programperiode
2004-2010

Anden programperiode
2011-2015

Hele programmet
2004-2015

Stationens naturtype

Frekvens

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Grå/grøn
klit

Hvert år

16

0

16

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

28

34

62

119

57

176

 

 

 

Samlet

44

34

62

119

57

176

119

57

176

Andre typer

Hvert år

19

0

19

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

31

28

59

1

0

1

 

 

 

Samlet

50

28

78

1

0

0

51

28

79

Samlet

94

62

156

120

57

177

170

85

255