Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 7.009 registreringer af grå/grøn klit i perioden 2004-2014, heraf 1.916 registreringer af pH i jordbunden og 1.115 registreringer af kvælstofindholdet i løvet (Tabel 2130.5b).

Tabel 2130.5b. Oversigt over registreringer af vegetation, jordbund, vand og planter i prøvefelter i grå/grøn klit i perioden 2004-2014.

Antal registreringer

Første programperiode (2004-2010)

Anden programperiode (2011-2015)

Totalt

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I alt

2011

2012

2013

2014

I alt

Vegetation

527

481

1.136

790

841

922

47

4.744

429

909

216

711

2.265

7.009

Jordprøver

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

0

pH

134

117

311

216

221

234

10

1.243

126

268

64

215

673

1.916

Vandprøver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteprøver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvælstofindhold
i løv

107

66

115

76

108

35

8

515

98

240

59

203

600

1.115

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur på 3.788 prøvefelter med grå/grøn klit, heraf er 1.298 prøvefelter registreret mere end en gang i perioden 2004-2014 (Tabel 2130.5c). Der er målt pH i jord i 1.177 prøvefelter, heraf 352 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Kvælstofindhold i løvet er sammenlagt målt i 818 prøvefelter, heraf 264 gentagne målinger.    

Tabel 2130.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2014. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen grå/grøn klit, er vegetation, pH i jord og kvælstofindhold i løvet registreret mellem en og ni gange.

Gentagelser

Antal prøvefelter

Vegetation

pH I jord

Kvælstofindhold i løv

1

2.490

825

554

2

265

123

 234

3

 580

156

 27

4

 123

 25

 3

5

109

 21

 

6

 122

 20

 

7

59

 4

 

8

 29

 3

 

9

 11

 

 

I alt

3.788

1.177

818