Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for grå/grøn klit

Figur 2130.60. Kort over de 176 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen grå/grøn klit i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med grå/grøn klit

Figur 2130.61. Kort over de 255 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen grå/grøn klit i perioden 2004-2015.

.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 2130.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen grå/grøn klit i forhold til habitatområderne. Af de 255 overvågningsstationer ligger 170, svarende til 67 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 61 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).