Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 290 prøvefelter med grårisklit i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 2170.5b). I jordprøverne er foretaget 56 målinger af pH.

Tabel 2170.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation, jordbund, vand og planter i prøvefelter på/i grårisklit i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 276 prøvefelter med grårisklit, heraf er 13 registreret mindst to gange i perioden 2004-2015 (Tabel 2170.5c). Der er målt pH i jorden i 55 prøvefelter, heraf 1 gentagen måling i det samme prøvefelt.

Tabel 2170.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen grårisklit, er vegetation samt pH registreret mellem en og tre gange.