Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for grårisklit

Figur 2170.60. Kort over de 20 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen grårisklit i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med grårisklit

Figur 2170.61. Kort over de 59 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen grårisklit i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 2170.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen grårisklit i forhold til habitatområderne. Af de 59 overvågningsstationer ligger 41, svarende til 69 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 68 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).