Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for grårisklit (2170).

I anden programperiode er der udlagt 39 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne havtornklit (2160) og grårisklit (2170). Heraf er overvåget grårisklit på 20 overvågningsstationer (Figur 2160.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.

Siden 2004 er der overvåget vegetation af grårisklit på 39 overvågningsstationer, der primært er udlagt for grå/grøn klit (2130), klithede (2140) og klitlavning (2190).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret grårisklit på 59 overvågningsstationer (Figur 2170.61), heraf ligger 41 inden for - og 18 uden for habitatområderne (Figur 2170.62).

Tabel 2170.5a. Oversigt over overvågningsstationer for grårisklit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som grårisklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.