Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for havtornklit

Figur 2160.60. Kort over de 25 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen havtornklit i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med havtornklit

Figur 2160.61. Kort over de 44 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen havtornklit i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 2160.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen havtornklit i forhold til habitatområderne. Af de 44 overvågningsstationer ligger 32, svarende til 73 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 56 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).