Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev ikke udlagt overvågningsstationer for hvid klit.

I anden programperiode er udlagt 110 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: hvid klit (2110), hvid klit (2120) og grå/grøn klit (2130), så det samlede stationsnet for de 3 naturtyper består af 188 stationer. Heraf er overvåget hvid klit på 37 overvågningsstationer (Figur 2120.60) én gang i perioden 2011-2014.

Siden 2004 er der overvåget hvid klit på 19 overvågningsstationer, der var udlagt for andre naturtyper. Det drejer sig om primært om stationer grå/grøn klit (2130) og klithede (2140) i første programperiode.

Sammenlagt er der registreret hvid klit på 56 overvågningsstationer (Figur 2120.61) i perioden 2004-2014, heraf ligger 41 inden for - og 15 uden for habitatområderne (Figur 2120.62).

Tabel 2120.5a. Oversigt over overvågningsstationer for hvid klit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2014. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som hvid klit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Overvågningsstationer
Hvid klit

Første programperiode
2004-2010

Anden programperiode
2011-2015

Hele programmet
2004-2015

Stationens naturtype

Frekvens

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Hvid klit

Hvert år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

 

 

 

31

6

37

 

 

 

Samlet

 

 

 

31

6

37

31

6

37

Andre typer

Hvert år

3

0

3

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

7

9

16

1

9

0

 

 

 

Samlet

10

9

19

1

0

0

10

9

19

Samlet

10

9

19

32

6

38

41

15

56