Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Hvid klit har et relativt tæt og højtvoksende plantedække med en lav dækning af bar jord og kun sporadisk forekomst af mosser og laver. Der er relativt få arter og en høj dækning af græsser, mens bredbladede urter er spredt forekommende. Planterne er tilpasset påvirkningen af salt fra det unge strandsand, og de tidvise sprøjt af havvand. De hvide klitters pH er relativt høj, da strandsandet endnu ikke er udvasket, og vegetationens sammensætning af arter er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder. Vedplantedækningen er generelt meget lav, og knap en tredjedel af prøvefelterne har en vegetationshøjde under 10 cm. Der er registreret invasive arter i hvert sjette prøvefelt, overvejende rynket rose.

Udvikling

Da hvid klit først er overvåget fra 2011, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Der er nogen forskel på tilstanden af hvid klit i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Der er således registreret flere arter i 5 m cirklerne på Sjælland og øer, og arterne er tilpasset mindre salte forhold end i de øvrige dele af landet. Der er registreret flere følsomme og meget følsomme arter i Nord- og Vestjylland. De nordjyske hvide klitter har en højere dækning af græsser og en lavere dækning af bredbladede urter og vedplanter, og invasive arter (herunder rynket rose) er mindre udbredte end i de øvrige tre regioner. Den gennemsnitlige vegetationshøjde er lavere i region Østjylland og Fyn, mens den er nogenlunde ens i resten af landet.

Overvågningsdata viser, at tilstanden er bedre inden for - end uden for habitatområderne. Således er der registreret signifikant flere arter, en lavere vegetationshøjde og en højere dækning af bar jord i hvide klitter inden for - end uden for habitatområderne.