Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev udlagt 58 overvågningsstationer for klithede. Heraf var 12 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 46 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 130 nye overvågningsstationer for klithede, så det samlede stationsnet nu består af 188 stationer (Figur 2140.60). Alle 188 stationer er overvåget én gang, og de 58 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2014.

Siden 2004 er der overvåget klithede på 87 overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper, typisk stationer for grå/grøn klit og klitlavning fra første programperiode.

Sammenlagt er der registreret klithede på 275 overvågningsstationer (Figur 2140.61) i perioden 2004-2014, heraf ligger 202 inden for - og 73 uden for habitatområderne (Figur 2140.62).

Tabel 2140.5a. Oversigt over overvågningsstationer for klithede i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2014. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som klithede, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Overvågningsstationer
Klithede

Første programperiode
2004-2010

Anden programperiode
2011-2015

Hele programmet
2004-2015

Stationens naturtype

Frekvens

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Klithede

Hvert år

12

0

12

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

23

23

46

131

54

185

 

 

 

Samlet

35

23

58

131

54

185

134

54

188

Andre typer

Hvert år

27

0

27

 

 

 

 

 

 

Hvert 6. år

32

19

51

9

0

9

 

 

 

Samlet

59

19

78

9

0

9

68

19

87

Samlet

104

42

146

140

54

194

202

73

275