Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode blev der udlagt 42 overvågningsstationer for fugtig klitlavning (2190). Heraf var 11 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 31 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 78 nye overvågningsstationer for fugtig klitlavning, så det samlede stationsnet nu består af 120 klitlavningsstationer (Figur 2190.60). Alle 120 stationer er overvåget én gang, og de 42 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.

Siden 2004 er der overvåget fugtig klitlavning vegetation på 49 overvågningsstationer, der primært er udlagt for klithede (2140) og grå/grøn klit (2130).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret fugtig klitlavning på 169 overvågningsstationer (Figur 2190.61), heraf ligger 121 inden for - og 48 uden for habitatområderne (Figur 2190.62).

Tabel 2190.5a. Oversigt over overvågningsstationer for fugtig klitlavning i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som fugtig klitlavning, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.