Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 2.205 prøvefelter med aktiv højmose i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 7110.5b). I vandprøverne er foretaget 574 målinger af pH, 590 målinger af nitratindholdet, 47 målinger af ammoniumindholdet og 70 målinger af phosphatindholdet. I planteprøverne er foretaget 535 målinger af kvælstofindholdet i løvet og 75 målinger af fosforindholdet i løvet.

Tabel 7110.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation, vand og planter i prøvefelter på/i aktiv højmose i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 738 prøvefelter med aktiv højmose, heraf er 450 registreret mindst to gange i perioden 2004-2015 (Tabel 7110.5c). pH i vand er sammenlagt målt i 304 prøvefelter, heraf 153 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Nitratindholdet i vandet er sammenlagt målt i 284 prøvefelter, heraf 145 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Ammoniumindholdet i vandet er sammenlagt målt i 44 prøvefelter, heraf 3 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Phosphatindholdet i vandet er sammenlagt målt i 55 prøvefelter, heraf 15 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Kvælstofindholdet i løvet er sammenlagt målt i 222 prøvefelter, heraf 135 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Fosforindholdet i løvet er sammenlagt målt i 59 prøvefelter, heraf 16 gentagne målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 7110.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen aktiv højmose, er vegetation samt ph, nitratindholdet, ammoniumindholdet, phosphatindholdet, kvælstofindholdet i løvet og fosforindholdet i løvet registreret mellem en og otte gange.