Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for aktiv højmose

Figur 7110.60. Kort over de 27 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen  aktiv højmose i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med aktiv højmose

Figur 7110.61. Kort over de 39 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen aktiv højmose i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 7110.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen aktiv højmose i forhold til habitatområderne. Af de 39 overvågningsstationer ligger 31, svarende til 79 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 96 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).