Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode blev der udlagt 117 overvågningsstationer for rigkær (7230). Heraf var 21 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 96 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 162 nye overvågningsstationer for rigkær, så det samlede stationsnet består af 279 rigkærsstationer (Figur 7230.60). Alle 279 stationer er overvåget én gang, og de 117 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget rigkær på 118 overvågningsstationer, der primært er udlagt for kildevæld (7220), tidvis våd eng (6410), surt overdrev (6230), strandeng (1330), kalkoverdrev (6210) og avneknippemose (7210).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret rigkær på 397 overvågningsstationer (Figur 7230.61), heraf ligger 175 inden for - og 222 uden for habitatområderne (Figur 7230.62).

Tabel 7230.5a. Oversigt over overvågningsstationer for rigkær i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som rigkær, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.