Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev ikke udlagt overvågningsstationer for indlandsklipper (8220 og 8230).

I anden programperiode er udlagt 19 overvågningsstationer, der dækker naturtyperne indlandsklippe (8220) og indlandsklippe med pionerplanter (8230) (Figur 8220.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget indlandsklippe på en overvågningsstation, der er udlagt for tør hede (4030).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret indlandsklippe på 20 overvågningsstationer (Figur 8220.61), heraf ligger 9 inden for – og 11 uden for habitatområderne (Figur 8220.62).

Tabel 8220.5a. Oversigt over overvågningsstationer for indlandsklippe i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som indlandsklippe, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.