Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 188 prøvefelter med indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 8220.5b). I jordprøverne er foretaget 36 målinger af pH.

Tabel 8220.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation, jordbund, vand og planter i prøvefelter på/i indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 187 prøvefelter med indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter, heraf er 1 registreret mindst to gange i perioden 2004-2015 (Tabel 8220.5c). Der er målt pH i jorden i 36 prøvefelter, hvoraf ingen er gentagne målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 8220.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter, er vegetation samt pH registreret mellem en og to gange.