Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for indlandsklippe

Figur 8220.60. Kort over de 19 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen  indlandsklippe i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med indlandsklippe

Figur 8220.61. Kort over de 20 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen indlandsklippe i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 8220.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen indlandsklippe i forhold til habitatområderne. Af de 20 overvågningsstationer ligger 9, svarende til 45 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 31 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).