Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 8.290 prøvefelter med kalkoverdrev i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 6210.5b). I jordprøverne er foretaget 1.973 målinger af pH, 1.060 målinger af fosfortallet i jorden og 675 målinger af C/N-forholdet i jorden. I planteprøverne er foretaget 589 målinger af kvælstofindholdet i løvet.

Tabel 6210.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation, jordbund, vand og planter i prøvefelter på/i kalkoverdrev i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 4.397 prøvefelter med kalkoverdrev, heraf er 1.441 registreret mindst to gange i perioden 2004-2015 (Tabel 6210.5c). Der er målt pH i jorden i 1.310 prøvefelter, heraf 352 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Mængden af plantetilgængeligt fosfor (fosfortallet) er sammenlagt målt i 921 prøvefelter, heraf 126 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Kvælstofindholdet i løvet er sammenlagt målt i 468 prøvefelter, heraf 121 gentagne målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 6210.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen kalkoverdrev, er vegetation samt pH, fosfortallet i jorden og kvælstofindholdet i løvet registreret mellem en og ni gange.