Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for kalkoverdrev

Figur 6210.60. Kort over de 241 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen  kalkoverdrev i perioden 2004-2015.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for naturtypen. 

Stationer med kalkoverdrev

Figur 6210.61. Kort over de 318 overvågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen kalkoverdrev i perioden 2004-2015.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 6210.62. Kort over placeringen af overvågningsstationerne for naturtypen kalkoverdrev i forhold til habitatområderne. Af de 318 overvågningsstationer ligger 136, svarende til 43 %, inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 29 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).