Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode blev der udlagt 50 overvågningsstationer for tidvis våd eng (6410). Heraf var 12 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 38 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 58 nye overvågningsstationer for tidvis våd eng, så det samlede stationsnet består af 108 tidvis våd eng stationer (Figur 6410.60). Alle 108 stationer er overvåget én gang, og de 50 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget tidvis våd eng på 158 overvågningsstationer, der primært er udlagt for rigkær (7230), surt overdrev (6230), våd hede (4010), tør hede (4030), hængesæk (7140) og kildevæld (7220).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret tidvis våd eng på 266 overvågningsstationer (Figur 6410.61), heraf ligger 150 inden for - og 116 uden for habitatområderne (Figur 6410.62).

Tabel 6410.5a. Oversigt over overvågningsstationer for tidvis våd eng i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som tidvis våd eng, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.