Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode blev der udlagt 7 overvågningsstationer for tørt kalksandsoverdrev (6120). Heraf var 6 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 1 ekstensiv station, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 15 nye overvågningsstationer for tørt kalksandsoverdrev, så det samlede stationsnet med tørt kalksandsoverdrev består af 22 stationer (Figur 6120.60). Alle 22 stationer er overvåget én gang, og de 7 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget tørt kalksandsoverdrev på 31 overvågningsstationer, der er udlagt for kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret tørt kalksandsoverdrev på 53 overvågningsstationer (Figur 6120.61), heraf ligger 33 inden for - og 20 uden for habitatområderne (Figur 6120.62).

Tabel 6120.5a. Oversigt over overvågningsstationer for tørt kalksandsoverdrev i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som tørt kalksandsoverdrev, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.