Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 10 overvågningsstationer for bøg på mor (9110), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode er udlagt 13 nye overvågningsstationer for bøg på mor, så det samlede stationsnet består af 23 stationer (Figur 9110.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2016. Siden 2007 er der overvåget bøg på mor på yderligere 12 skovovervågningsstationer, der primært er udlagt for bøg på kalk (9150), bøg på muld (9130) og ege-blandskov (9160). Sammenlagt er der i perioden 2007-2016 registreret bøg på mor på 35 overvågningsstationer (Figur 9110.61), heraf ligger 26 inden for - og 9 uden for habitatområderne (Figur 9110.62).

I perioden 2004-2010 er endvidere overvåget bøg på mor på otte lysåbne stationer efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 9110.5a. Oversigt over overvågningsstationer for bøg på mor i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som bøg på mor, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 9110.5a