Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 22 overvågningsstationer for bøg på muld (9130), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode er udlagt 23 nye overvågningsstationer for bøg på muld, så det samlede stationsnet består af 45 stationer (Figur 9130.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2016. Siden 2007 er der overvåget bøg på muld på yderligere 30 skovovervågningsstationer, der primært er udlagt for bøg på mor (9110), bøg på kalk (9150) og ege-blandskov (9160). Sammenlagt er der i perioden 2007-2016 registreret bøg på muld på 75 overvågningsstationer (Figur 9130.61), heraf ligger 53 inden for - og 22 uden for habitatområderne (Figur 9130.62).

I perioden 2004-2010 er endvidere overvåget bøg på muld på ni lysåbne stationer efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

 

Tabel 9130.5a. Oversigt over overvågningsstationer for bøg på muld i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som bøg på muld, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 9130.5a