Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 13 overvågningsstationer for elle - og askeskov (91E0), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode er udlagt 45 nye overvågningsstationer for elle - og askeskov, så det samlede stationsnet består af 58 stationer (Figur 91E0.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2016. Siden 2007 er der overvåget elle - og askeskov på yderligere 21 skovovervågningsstationer, der primært er udlagt for skovbevokset tørvemose (91D0), bøg på muld (9130), stilkegekrat (9190), og ege-blandskov (9160). Sammenlagt er der i perioden 2007-2016 registreret elle - og askeskov på 79 overvågningsstationer (Figur 91E0.61), heraf ligger 51 inden for - og 28 uden for habitatområderne (Figur 91E0.62).

I perioden 2004-2010 er endvidere overvåget elle - og askeskov på 48 lysåbne stationer efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 91E0.5a. Oversigt over overvågningsstationer for elle - og askeskov i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som elle - og askeskov, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 91E0.5a