Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for elle- og askeskov

Figur 91E0.60

Kort over de 58 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen elle - og askeskov i perioden 2007-2016.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for skovnaturtyperne.

Stationer med elle- og askeskov

Figur 91E0.61

Kort over de 127 lysåbne og skovovervågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med naturtypen elle - og askeskov i perioden 2007-2016.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 91E0.62

Kort over placeringen af skovovervågningsstationerne for naturtypen elle - og askeskov i forhold til habitatområderne. Af de 79 skovovervågningsstationer, hvor der er registret mindst et prøvefelt med naturtypen, ligger 51 inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 29 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).