Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 15 overvågningsstationer for skovbevokset tørvemose (91D0), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode er udlagt 25 nye overvågningsstationer for skovbevokset tørvemose, så det samlede stationsnet består af 40 stationer (Figur 91D0.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2016. Siden 2007 er der overvåget skovbevokset tørvemose på yderligere 3 skovovervågningsstationer, der er udlagt for elle- og askeskov (91E0), ege-blandskov (9160) og stilkegekrat (9190). Sammenlagt er der i perioden 2007-2016 registreret skovbevokset tørvemose på 43 overvågningsstationer (Figur 91D00.61), heraf ligger 23 inden for - og 20 uden for habitatområderne (Figur 91D0.62).

I perioden 2004-2010 er endvidere overvåget skovbevokset tørvemose på 47 lysåbne stationer efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 91D0.5a. Oversigt over overvågningsstationer for skovbevokset tørvemose i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som skovbevokset tørvemose, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 91D0.5a